Archive for the ‘Blog’ Category

Posted by admin On Czerwiec - 29 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe

Zawody sądowe uniwersalnie są ocenione za zawody zaufania globalnego. Ponieważ czy to oskarżyciel, adwokat, radca, rejent lub komornik, dysponują oni poufnymi wiadomościami na temat życia osobistego, majątku czy sytuacji klienta. Są oni w głównej mierze zobowiązani do zachowania tajemnicy, asekuracji danych personalnych oraz właściwego zabezpieczenia specyfikacji. Każdy adwokat Gniezno zobligowany jest do zachowania niejawności jakkolwiek także oraz przestrzegania zasad moralnych oraz etycznych w kontekście respektowania prawa. Z tego także powodu, dla każdego z ważniejszych zawodów prawniczych, powstały kodeksy etyki zawodowej. I tak również sędziowie, prokuratorzy lub mecenasi są zobowiązani do działania z poszanowaniem kodeksu wypracowanego odrębnie dla każdej grupy. Praktykujący  [ Read More ]