Skip to main content

Czym są osuszacze ziębnicze? Jest to grupa osuszaczy, w których wilgotność powietrza niwelowana jest poprzez schładzanie go w obiegu chłodzącym za pomocą sprężarki i wymiennika ciepła. Chętnie są one wykorzystywane w przemyśle, ich działanie polega na wytrącaniu wilgoci poprzez schładzanie powietrza. Zastosowana w nich nowoczesna technologia zapewnia doskonałe parametry pracy oraz jakościowo wysokie efekty. Dobrze dobrana firma to gwarant trwałości, niezawodności oraz najwyższej wydajności. Spotkamy się z różnego rodzaju osuszaczami ziębniczymi o różnych parametrach ciśnienia.
Osuszacze ziębnicze stanowią rodzaj osuszacza sprężonego powietrza, który ma za zadanie usunięcie pary wodnej ze sprężonego powietrza. Można spotkać je między innymi w obiektach handlowych. Nadmiar wody w sprężonym powietrzu, tak w płynie jak i w formie lotnej może być przyczyną usterek następujących podczas użytkowaniu sprężonego powietrza. Jedną z niedogodności jest np. zamarzanie zewnętrznych przewodów powietrznych, korozja osprzętu, a w efekcie zatrzymanie procesu produkcji. Osuszacze ziębnicze usuwają parę wodną ze sprężonego powietrza po to, by zapobiec kondensacji i wilgotności, które mogą prowadzić do przerwania istotnego i kosztownego procesu produkcyjnego. Osuszacze ziębnicze działają na zasadzie wymiany ciepła powietrze-powietrze oraz powietrze-zamrażanie.